Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив за учешће на јавном надметању за давање у закуп непокретности у државној својини у Општини Колашин....

Датум објаве: 27.07.2017 07:35 | Аутор: Ивона Михајловиц - администратор

Испис Штампај страницу


На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 44/10) и закључка Владе Црне Горе, број 07-2199 са сједнице од 12. јула 2017. године, Министарство  финансија објављује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОЛАШИН

1. Предмет јавног надметања

Предмет давања у закуп је државна имовина у својини Црне Горе – непокретности евидентиране на катастарској парцели број 106, из листа непокретности број 1457, КО Колашин, Општина Колашин, и то земљиште површине 242 м² и објекат површине 94 м², за потребе обављања угоститељске дјелатности.
Предметне непокретности дају се у закуп на период од 5 (пет) година, уз могућност продужења.

2. Почетна цијена закупа непокретности
које су предмет јавног надметања

Почетна цијена закупа непокретности из тачке 1 овог јавног позива, на годишњем нивоу износи 6.846,75 €.

3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

Давање у закуп непокретности из тачке 1 ће се вршити, јавним усменим надметањем у просторијама Министарства финансија, Станка Драгојевића 2, канцеларија број 14, дана 04.08.2017. године, петак, са почетком у 10:30 часова.

4. Услови јавног надметања

Право да учествују на јавном надметању имају подносиоци пријава односно сва заинтересована лица, која уплате депозит у износу од 5% од износа почетне цијене за предметну непокретност, и то: 342,34 €.

Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија 550-5590-94, са назнаком – депозит за учешће на јавном надметању.

Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 14, у Министарству финансија, сваког радног дана, до 03.08.2017. године (од 10-14 часова).

Минималну промјену распона понуда у поступку јавног надметања утврђује Комисија за давање у закуп државне имовине у складу са Уредбом о продаји државне имовине путем јавног надметања – аукције.

Поступак јавног надметања се завршава ако ниједан од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене. 

У том случају закупцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

Сматраће се да су испуњени услови за одржавање јавног надметања, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник а који понуди износ почетне цијене закупа за предметне непокретности.

Учесник који понуди највећу цијену проглашава се закупцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за закуп предметне имовине.

5. Остали услови јавног надметања

Закупац је дужан да са Владом Црне Горе - Министарством финансија закључи Уговор о закупу предметних непокретности у року од 60 (шездесет) дана од дана јавног надметања. 

Уколико закупац не закључи уговор о закупу у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а закуподавац има право да закључи уговор о закупу предметне имовине са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

Право на повраћај депозита губи потенцијални закупац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у цијену закупа.

Трошкови (порез, таксе и остало) падају у цјелости на терет закупца.

Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарству финансија - канцеларија број 14, Станка Драгојевића 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања.

Ближе информације могу се добити у Министарству финансија, контакт телефон: 020/248-512.