Manja slova Veća slova RSSRačunovodstvo i revizija

25.01.2011.

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica, objavljen u "Službenom listu CG" broj 5/11, od 21. januara 2011. godine

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica, objavljen u Službenom listu 5/11, od 21. januara 2011. godine...

25.01.2011.

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica, objavljen u "Službenom listu CG" broj 5/11, od 21. januara 2011. godine

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica,objavljen u Službenom listu 5/11, od 21. januara 2011. godine...

25.01.2011.

Pravilnik o sadržaju statističkog aneksa, objavljen u "Službenom listu CG" broj 5/11, od 21. januara 2011. godine

Pravilnik o sadržaju statističkog aneksa, objavljen u Službenom listu 5/11, od 21. januara 2011. godine...

08.12.2010.

Saopštenje: Počela javna rasprava povodom predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o računovodstvu i reviziji

Javna rasprava povodom predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o računovodstvu i reviziji, počinje danas 08. decembra i trajaće do petka 17. decembra 2010. godine...

16.06.2010.

Uredba o izmjeni uredbe o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije, objavljena u "Sl. listu CG, broj 33/10 od 14. juna 2010.godne

Uredba o izmjeni uredbe o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije, objavljena u "Sl. listu CG", broj 33/10 od 14. juna 2010.godne

04.05.2010.

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju savjeta za računovodstvo i reviziju, objavljena u "Sl. listu CG", broj 22/10 od 26.aprila 2010. godine

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju savjeta za računovodstvo i reviziju, objavljena u "Sl. listu CG", broj 22/10 od 26.aprila 2010. godine

28.04.2010.

Najčešće postavljena pitanja i odgovori

Ovdje možete pogledati najčešće postavljena pitanja i odgovore vezano za računovodstvo i reviziju...

16.03.2010.

Savjet za računovodstvo i reviziju

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni list CG, broj 80/08), između ostalog, uvedena je obaveza osnivanja Savjeta za računovodstvo i reviziju, sa ciljem stvaranja kvalitetnijeg ambijenta za unaprijeđenje računovodstvene i revizorske regulative i prakse u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore je na sjednici od 9 aprila 2009. godine donijela Odluku o osnivanju Savjeta za računovodstvo i reviziju (Službeni list CG, broj 32/09 od 12. maja 2009. godine). Zadatak Savjeta je da razmatra i zauzima stavove o pitanjima: razvoja i unaprijeđivanja računovodstvene i revizorske prakse u Crnoj Gori; pružanja savjeta licima koja kreiraju politiku, regulatorima i državnim organima; pružanja stručne pomoći za poboljšanje kvaliteta finansijskog izvještavanja i druga pitanja značajna za ostvarivanje i unapređenje računovodstvene i revizorske prakse u Crnoj Gori....

02.02.2010.

Saopštenje: Rok za predaju godišnjih finansijskih izvještaja - 28. februar 2010. godine

Ministarstvo finansija obavještava sva pravna lica registrovana u Crnoj Gori da, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji iz 2008. godine (Službeni list CG, broj 80/08) godišnji finansijski izvještaji se predaju Centralnom registru Privrednog suda najkasnije do 28. februara tekuće, za prethodnu godinu....

28.12.2009.

Zakon o računovodstvu i reviziji

(1) Ovim zakonom se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje i prezentacija finansijskih iskaza (u daljem tekstu: računovodstvo), kao i uslovi i način provođenja postupka i vršenja revizije finansijskih iskaza (u daljem tekstu: revizija) i druga pitanja od značaja za računovodstvo i reviziju.
(2) Ovaj zakon primjenjuje se na pravna lica registrovana za obavljanje privredne i društvene djelatnosti i dio stranog društva (u daljem tekstu: pravna lica).
(3) Ovaj zakon se ne primjenjuje na subjekte koji se finansiraju iz budžeta i vanbudžetskih fondova.Download