Manja slova Veća slova RSS

Organizacija Ministarstva finansija 

 
Porezi i carine

22.09.2017.

Saopštenje: Godišnja konferencija o trgovinskim olakšicama za zemlje Evrope i Centralne Azije - Koordinisano upravljanje granicom -

Saopštenje: Godišnja konferencija o trgovinskim olakšicama za zemlje Evrope i Centralne Azije - Koordinisano upravljanje granicom - Godišnja Konferencija iz oblasti trgovinskih olakšica u organizaciji Grupacije svjetske banke i uz institucionalnu podršku Ministarstva finansija Crne Gore, ove godine održala se u Crnoj Gori. Dvodnevna Konferencija na temu: „Koordinisano upravljanje granicom“ održana je 19. i 20. septembra, u Bečićima, u Budvi, uz učešće više od 60 predstavnika iz 16 zemalja regiona Evrope i Centralne Azije...

06.07.2017.

SAOPŠTENJE: Radionica za pripremu Strategije trgovinskih olakšica

SAOPŠTENJE: Radionica za pripremu Strategije trgovinskih olakšica

Radionica za pripremu Strategije trgovinskih olakšica , u organizaciji Nacionalnog komiteta za trgovinske olakšice i Međunarodne finansijske, korporacije održana je u Baru, u periodu od 3. do 6. jula 2017. godine...

31.05.2017.

Informacija o obavezama iz Sporazuma o trgovinskim olaksicama sa Planom tehnicke pomoci za punu implementaciju Sporazuma

Informacija o obavezama iz Sporazuma o trgovinskim olaksicama sa Planom tehnicke pomoci za punu implementaciju pripremljena je sa ciljem upoznavanja sa Sporazumom o trgovinskim olakšicama kao prvim multilateralnim sporazumom donijetim od osnivanja Svjetske trgovinske organizacije, međunarodno preuzetim obavezama u kontekstu pomenutog Sporazuma, kao i formiranjem i aktivnostima Nacionalnog komiteta za trgovinske olakšice...

01.03.2017.

SAOPŠTENJE: Osnivanje Nacionalnog komiteta za trgovinske olakšice - Naučene lekcije iz Crne Gore

SAOPŠTENJE: Osnivanje Nacionalnog komiteta za trgovinske olakšice - Naučene lekcije iz Crne Gore

Međunarodna finansijska korporacije – Grupacija svjetske banke objavila je Pametnu lekciju o osnivanju Nacionalnog komiteta za trgovinske olakšice u Crnoj Gori http://smartlessons.ifc.org/smartlessons/lesson.html?id=3980...

22.07.2016.

OBAVJEŠTENJE ZA UVOZNIKE

Crna Gora, kao članica Svjetske trgovinske organizacije u obavezi je da implementira obaveze koje je preuzela tokom pregovaračkog procesa u dijelu pristupa tržištu roba i usluga, što podrazumijeva i implementaciju obaveza sadržanih u Ministarskoj deklaraciji o proširenju trgovine proizvodima informacione tehnologije (ITA 2 Sporazum) i Protokolu o izmjeni aneksa sporazuma o trgovini civilnim vazduhoplovima...

07.04.2016.

Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2015. godinu

Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2015. godinu, koje je objavljeno u “Službenom listu Crne Gore”, u broju 23/16, kao I detaljan obračun konačne raspodjele, urađen na osnovu kriterijuma utvrđenim Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, a bliže uređenim Pravilnikom o raspodjeli i korišćenju sredstava Egalizacionog fonda...

29.01.2016.

Plan akontativne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda za 2016. godinu

Plan akontativne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda za 2016. godinu

08.04.2015.

Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda za 2014. godinu

Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda za 2014. godinu, objavljeno u “Službenom listu Crne Gore”, u broju 16/15, kao I detaljan obračun konačne raspodjele, oji je urađen na osnovu kriterijuma utvrđenim Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, a bliže uređenim Pravilnikom o raspodjeli i korišćenju sredstava Egalizacionog fonda.

09.03.2015.

INSTRUKCIJA u vezi sa postupkom registracije obveznika poreza na kafu radi stavljanja u slobodan promet iz poreskog skladišta

Ovdje možete preuzeti instrukciju u vezi sa postupkom registracije obveznika poreza na kafu radi stavljanja u slobodan promet iz poreskog skladišta

06.03.2015.

Uputstvo za primjenu Zakona o porezu na kafu pri uvozu

U Službenom listu Crne Gore broj 8 od 27.februara 2015.godine objavljen je Zakon o porezu na kafu koji je stupio na snagu 28.februara 2015.g. Imajuči u vidu činjenicu da nije donijet podzakonski propis kojim će se bliže urediti sistem oporezivanja kafe, kao i činjenicu da u CIS-u Uprave carina nije instalirana informatička podrška, a da se uvoz kafe mora sprovoditi u skladu sa odredbama ovog zakona, ovim vas obavještavamo o osnovnim odredbama Zakona i dajemo privremeno uputstvo za njegovu primjenu...