Manja slova Veća slova RSS

Organizacija Ministarstva finansija 

 
Porezi i carine

09.03.2015.

INSTRUKCIJA u vezi sa postupkom registracije obveznika poreza na kafu radi stavljanja u slobodan promet iz poreskog skladišta

Ovdje možete preuzeti instrukciju u vezi sa postupkom registracije obveznika poreza na kafu radi stavljanja u slobodan promet iz poreskog skladišta

06.03.2015.

Uputstvo za primjenu Zakona o porezu na kafu pri uvozu

U Službenom listu Crne Gore broj 8 od 27.februara 2015.godine objavljen je Zakon o porezu na kafu koji je stupio na snagu 28.februara 2015.g. Imajuči u vidu činjenicu da nije donijet podzakonski propis kojim će se bliže urediti sistem oporezivanja kafe, kao i činjenicu da u CIS-u Uprave carina nije instalirana informatička podrška, a da se uvoz kafe mora sprovoditi u skladu sa odredbama ovog zakona, ovim vas obavještavamo o osnovnim odredbama Zakona i dajemo privremeno uputstvo za njegovu primjenu...

15.04.2014.

Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda za 2013. godinu

Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda za 2013. godinu...

17.01.2014.

SAOPŠTENJE: Objavljena ažurirana bijela lista – spisak najurednijih poreskih obveznika

Ministarstvo finansija i Poreska uprava Crne Gore nastavljaju praksu promocije i podsticanja urednih poreskih obveznika, te je po treći put objavljena tzv. Bijela lista – spisak poreskih obveznika kod kojih je uočen najveći stepen fiskalne discipline. Na listi su se našla imena 135 poreskih obveznika s kojima Poreska uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza...

24.12.2013.

Plan akontativne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda opštinama u 2014 godinu

Plan akontativne raspodjele sredstava egalizacionog fonda opštinama u 2014 godinu...

09.10.2013.

Saopštenje: Održana prva runda pregovora radi zaključivanja Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Crne Gore i Republike Portugal

Saopštenje: Održana  prva runda pregovora radi zaključivanja Ugovora o izbjegavanju        dvostrukog oporezivanja između Crne Gore i Republike Portugal

U periodu od 1. do 3. oktobra 2013. godine, u Lisabonu je održana prva runda pregovora između delegacija Crne Gore i Republike Portugal u vezi zaključivanja Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Crne Gore i Republike Portugal i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak. Crnogorsku delegaciju predvodio je Mitar Bajčeta, načelnik Direkcije za carinski sistem i carinsku politiku u Ministarstvu finansija, a delegaciju Republike Portugal Miguel Serrao, poreskI savjetnik u Ministarstvu finansija...

27.09.2013.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica...

06.09.2013.

Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava egalizacionog fonda za 2012. godinu

Ovdje možete preuzeti Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava egalizacionog fonda za 2012. godinu...

05.09.2013.

SAOPŠTENJE: Lista poreskih obveznika – povratnika u prekršaju

U radu inspekcijskih službi, posebno inspektora Poreske uprave, zabilježeni su česti slučajevi da poreski obveznici, uprkos sprovedenim sankcijama, ponavljaju kršenje propisa, odnosno u više uzastopnih navrata čine iste prekršaje....

24.06.2013.

Instrukcija u vezi primjene Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Ovdje možete preuzeti/downloadovati instrukciju u vezi primjene Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost