Manja slova Veća slova RSS

Organizacija Ministarstva finansija 

 
Porezi i carine

08.06.2011.

Pravilnik o načinu dostavljanja i sadržaju podataka o prihodima, rashodima i budžetskom zaduženju jedinica lokalne samouprave, objavljen u "Sl. listu Crne Gore" br. 26/11, od 30. 5. 2011. godine

Ovdje možete pogledati tekst Pravilnika o načinu dostavljanja i sadržaju podataka o prihodima, rashodima i budžetskom zaduženju jedinica lokalne samouprave, koji je objavljen u "Sl. listu Crne Gore" br. 26/11, od 30. 5. 2011. godine, sa odgovarajućim obrascima...

08.06.2011.

Najava: Predstavljanje projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori“

Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zajednica opština Crne Gore i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori organizovaće sjutra, 9. juna 2011. godine, u 14 sati, u hotelu „Podgorica“, konferenciju za medije povodom početka projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori“...

07.06.2011.

Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava egalizacionog fonda za 2010. godinu

Ovdje možete preuzeti Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava egalizacionog fonda za 2010. godinu...

10.05.2011.

Saopštenje: Parafiran tekst Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa UAE

Saopštenje: Parafiran tekst Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa UAE

Predstavnici ministarstava finansija Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata parafirali su danas tekst Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između dvije zemlje, u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu...

10.05.2011.

Saopštenje: Donijeti podzakonski akti kojim se stvaraju preduslovi za povraćaj dijela plaćene akcize na pojedine vrste goriva

Pomenuti pravilnici definišu koja pravna lica i preduzetnici mogu da ostvaruju pravo na povraćaj dijela plaćene akcize, kao i koju dokumentaciju prilažu uz zahtjev za ostvarivanje tog prava. Kupac eurodizela, odnosno mineralnih ulja podnosi zahtjev za povraćaj dijela plaćene akcize nadležnom poreskoorganu (Poreskoj upravi) u roku od 15 dana po isteku kvartala u kojem je nabavljeno gorivo...

06.05.2011.

Odluka o dodjeli uslovnih dotacija opštinama za 2011. godinu

Ovdje možete pogledati Odluku o dodjeli uslovnih dotacija opštinama za 2011. godinu...

27.04.2011.

Analiza o realizaciji poreske politike za 2010. godinu

Ovdje možete preuzeti Analizu o realizaciji poreske politike za 2010. godinu...

18.03.2011.

Uredba o odloženom plaćanju carinskog duga

Ovdje možete pogledati Uredbu o odloženom plaćanju carinskog duga...

25.02.2011.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica...

24.02.2011.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Ovdje možete preuzeti pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Obrazac IOPPD...