Manja slova Veća slova RSS

Organizacija Ministarstva finansija 

 
Porezi i carine

25.02.2011.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica...

24.02.2011.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Ovdje možete preuzeti pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Obrazac IOPPD...

25.01.2011.

Uputstvo za obračun bruto zarada

Uputstvo za obračun bruto zarada...

24.01.2011.

Zakon o obeštećenju korisnika prava iz penzijskog i inavildskog osiguranja, objavljen u Službenom listu broj 78/10 od 29.12.2010. godine

Zakon o obeštećenju korisnika prava iz penzijskog i inavildskog osiguranja, objavljen u Službenom listu broj 78/10 od 29.12.2010. godine...

24.01.2011.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, objavljen u Službenom listu 78/10, od 29.12.2010. godine

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, objavljen u Službenom listu 78/10, od 29.12.2010. godine

24.01.2011.

Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa, objavljen u Službenom listi broj 75/10, od 21.12.2010. godine

Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa, objavljen u Službenom listi broj 75/10, od 21.12.2010. godine...

24.01.2011.

Zakon o akcizama, objavljen u Službenom listu broj 78/10 od 29.12.2010. godine (preciscen tekst)

Zakon o akcizama, objavljen u Službenom listu broj 78/10 od 29.12.2010. godine (preciscen tekst)...

17.01.2011.

Saopštenje: Sporazumom o utvrđivanju obračunske vrijednosti koeficijenata i startnog dijela zarade predviđeno je povećanje zarada

Vraćanje zarada na nivo iz decembra 2009. godine u uslovima u kojim našu ekonomiju karakteriše postepen oporavak od posljedica ekonomske i finansijske krize imalo bi izrazito negativan uticaj na naše javne finansije i u sadašnjim uslovima nije realno i moguće...

23.12.2010.

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (prečišćen tekst)

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (prečišćen tekst)

19.12.2010.

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu

Uredba o uskladjivanju nomeklature Carinske tarife za 2011. godinu...