Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Пита Натаса Стјепановиц Николоска, Бар

Датум објаве: 26.01.2010 13:11 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


ПИТАЊЕ:

Постовани, Моје питање се односи на цлан 21,став1 Закона о порезу на добит правних лица којим је прописано да се капиталним добитком сматра приход који порески обвезник оствари продајом градјевинских објеката,земљиста....Да ли се капиталним добитком сматра добитак при продаји градјевинских објеката који се књиговодствено третирају као залихе тј. изградјени су или купљени ради даље продаје? Натаса Стјепановиц Николоска,Бар

ОДГОВОР:

Поштована,

У вези вашег захјева који се односи на порески третман прихода од продаје непокретности (књиговодствено су евидентиране као залихе), даје се следеће м и ш љ е њ е: Одредбама члана 7 став 1 Закона о порезу на добит правних лица ("Сл. лист РЦГ", бр.65/01 и 80/04 и “Сл. лист Црне Горе”, бр. 40/08 и 86/09) прописано је да основицу пореза на добит представља опорезива добит пореског обвезника. Опорезива добит се утврђује усклађивањем добити пореског обвезника исказане у билансу успјеха, на начин предвиђен овим законом (став 2 цитираног члана). Одредбама члана 21 наведеног закона прописано је да се капиталним добитком сматра приход који порески обвезник оствари продајом, односно другим преносом уз накнаду земљишта, грађевинских објеката, имовинских права, удјела у капиталу и хартија од вриједности. Капитални добитак, сходно одредбама члана 22 цитираног Закона о порезу на добит правних лица, представља разлику између продајне цијене имовине и њене набавне цијене усклађене на начин предвиђен овим законом. Сходно Међународним рачуноводственим стандардима (стандард 2) приходи од продаје непокретности које су намијење за даљу продају (књиговодствено су евидентиране као залихе) представљају пословни приход, а не капиталну добит и предмет су опорезивања порезом на добит, као и други пословни приходи. Према томе, из претходног наведеног произилази да се приходи од продаје грађевинских објеката који се књиговодствено третирају као залихе (тј. изградјени су или купљени ради даље продаје) сматрају пословним приходом и предмет су опорезивања порезом на добит.

Срдачан поздрав,

Сектор за порески и царински систем