Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Ljiljana Racković

Datum objave: 27.04.2011 11:13 | Autor: Ivona Mihajlović

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Koje poreze i doprinose je dužan da plaća isplatilac ličnih primanja za zaposlenog penzionera?

Odgovor:

Poštovana g-đo Racković,

Ukoliko su penzioneri zaposleni kod poslodavaca na osnovu ugovora o radu, na ta primanja plaćaju se porez na dohodak i doprinos za PIO.

S druge strane, ukoliko je penzioner angažovan po osnovu ugovora o djelu ili u radnim grupama, onda postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak i prireza.

S poštovanjem,

Sektor za poreski i carinski sistem