Manja slova Veća slova RSS

Koje informacije najčešće tražite na sajtu Ministarstva finansija?


Aktuelnosti

19.07.2017.

SAOPŠTENJE: Predstavljen Operativni program “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”

SAOPŠTENJE: Predstavljen Operativni program “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”

Danas je u EU info centru u Podgorici održana konferencija na kojoj su predstavljeni ciljevi, dostignuća i budući koraci u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”.

više...
18.07.2017.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Prijestonici Cetinje

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključka Vlade Crne Gore, broj 07-1835 sa sjednice od 22. juna 2017. godine, Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Prijestonici Cetinje...

više...
17.07.2017.

Ministarstvo finansija obvještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu

Ministarstvo finansija obvještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinig organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs, Uredbi o postupku i načinu kofinasiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske Unije i Uredba o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa...

više...
12.07.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore...

više...
11.07.2017.

Saopštenje: Strukturnim reformama i dobrim upravljanjem do bržeg rasta

Ministar finansija Darko Radunović i Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvuje na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Ponovno ubrzavanje približavanja u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi - uloga vlada i institucija“, koja se održava u Dubrovniku, u organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda i Hrvatske narodne banke...

više...