Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

27.09.2016.

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije"

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije"

Grant šema "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije" Zapisnik sa odžanih info dana br 1 i 2 Korigendum br. 2 Obavještenje o održavanju trećih info dana Novi budžet fajl Klarifikacije br. 1 Zapisnik sa održanih Info dana br 3 Obavještenje o dodjeli Ugovora Broj objave: EuropeAid/136938/ID/ACT/MEMinistarstvo finansija

Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija

eUprava 

Ministarstvo finansija 

Koje informacije najčešće tražite na sajtu Ministarstva finansija?


Aktuelnosti

27.09.2016.

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije"

Grant šema "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije" Zapisnik sa odžanih info dana br 1 i 2 Korigendum br. 2 Obavještenje o održavanju trećih info dana Novi budžet fajl Klarifikacije br. 1 Zapisnik sa održanih Info dana br 3 Obavještenje o dodjeli Ugovora Broj objave: EuropeAid/136938/ID/ACT/ME

više...
24.09.2016.

Ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole"

Ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole" Najava ugovora o uslugama

više...
24.09.2016.

Ugovor o uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Uprave za reviziju"

Ugovor o uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Uprave za reviziju" Najava ugovora o uslugama

više...
24.09.2016.

Ugovor o uslugama "Podrška regulaciji finansijskih usluga"

Ugovor o uslugama "Podrška regulaciji finansijskih usluga" Najava ugovora o uslugama

više...
23.09.2016.

Javna rasprava povodom Nacrta Zakona o mjerama poreske podrške

Ministarstvo finansija, u skladu sa članom 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Zakona o mjerama poreske podrške...

više...